Leidiniai - Lankstinukai - plakatai

Ar esi prostitucijos rėmėjas? (KOPŽI), 2020 m.

M. Karalius: Ar saugu siekti teisingumo? (KOPŽI), 2020m.

Pagalbos kortelės (KOPŽI), 2020m.

Prostitucija nėra darbas. Tu verta geresnio. (KOPŽI), 2019m.

Aš - ne prekė! (Kanados ambasada, KOPŽI), 2019 m.

Tave verbuoja nusikaltimams? (KOPŽI) 2018 m.

Moteris ne Daiktas, (KOPŽI, Abolicionistų Platforma), 2018m.

Gidas seksualinę prievartą patyrusiems vyrams (KOPŽI), 2018m.

Pabėgai iš namų? Tu mums rūpi, paskambink! (KOPŽI), 2018m.

Dabar aš spąstuose (KOPŽI), 2018 m.

Ilgai ir laimingai? (KOPŽI), 2017m.

Pranešk apie patirtą seksualinę prievartą! (KOPŽI), 2017m.

Pornografija žaloja. Ar ji tau reikalinga? (KOPŽI), 2017m.

Prisidėk prie kovos su prekyba žmonėmis (KOPŽI), 2017m.

Naujų prekybos žmonėmis formų pavojus 2016 m.

Prekybos žmonėmis situacija Lietuvoje 2016 m.

Programos skrajutė, (KOPŽI) 2016 m.

Programos skrajutė "Nepirk vogtos prekės", 2016 m.

Prekybos žmonėmis ir fiktyvių santuokų prevencija, 2016m.

Fiktyvi santuoka yra pavojinga, (KOPŽI) 2016 m.

Leisk Tau Padėti skrajutė, (KOPŽI) 2016 m.

E.Plytnikaitė "Nematomi", (KOPŽI) 2016 m.

"Prekyba žmonėmis: ko nepasako specialistai", 2016 m.

Programos plakatas "Ar žinai, kad..?", 2016 m.

"Lietuvos teismų praktika prekybos žmonėmis bylose", 2015 m.

M.Žičkutė - Lindžienė "Prostitucijos šešėlyje: sekso pirkėjai", 2015 m.

Programos lipdukas "SOS pagalbos numeris", 2015 m.

"Prekybos žmonėmis problematika pasienio regionuose" , 2015 m.

Programos skrajutė "Neparduok manęs" (II), 2015 m.

"Viskas turėjo būti kitaip..." , 2004 m., 2015 m.

Programos skrajutė "Do not sell me", 2014 m.

Programos skrajutė "Neparduok manęs" (I), 2014 m.

Programos plakatas "Neremk prekybos žmonėmis", 2014 m.

Programos plakatas "Prostitucijos paklausa gimdo pasiūlą", 2013 m.

Programos skrajutė "ECAT'', (KOPŽI) 2013 m.

Programos plakatas, (KOPŽI) 2010 m.

Programos skrajutė, (KOPŽI) 2010 m.

Programos plakatas "Sos! Prekyba žmonėmis", 2006 m.

Programos plakatas "Stop Sex Tourism in Lithuania", 2005 m.